Zaburzenia czynności narządu żucia

Zaburzenia czynności narządu żucia (inaczej: dysfunkcja narządu żucia) występują w obrębie stawów skroniowo-żuchwowych, mięśni narządu żucia oraz powiązanych z nimi narządów jamy ustnej i twarzoczaszki. Nieprawidłowe działanie lub ułożenie nawet jednego z tych elementów może powodować m.in. ból, zmiany zwarcia zębów oraz problemy ruchowe w obrębie żuchwy. Więcej →