1.1. Administratorem strony internetowej / serwisu www.clogrupamedyczna.pl jest Centrum Leczenia Otyłości Grupa Medyczna Sp. z o.o., z siedzibą ul. Głowackiego 10b/51, 30-085 Kraków, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia – Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000919997, posiadająca NIP: 6772467994 oraz REGON: 389867571, tel.: +48 602 634 534, e-mail: kontakt@clogrupamedyczna.pl .

1.2. W sprawie ochrony danych osobowych można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: dgross@kodo.info.pl. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych zamieszczone są pod adresem https://clogrupamedyczna.pl/ochrona-danych-osobowych/

1.3. Aktualna wersja polityki prywatności i plików cookies tej strony internetowej jest zawsze opublikowana pod adresem www.clogrupamedyczna.pl/polityka-prywatnosci. Poszczególne zapisy tej polityki mogą zmienić się bez powiadamiania o tym użytkowników.

1.4. Administrator tej strony internetowej nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji na niej opublikowanych, za działanie innych osób / podmiotów, a także za strony www, do których prowadzą linki opublikowane na tej stronie internetowej.

2.1. Informacje gromadzone przez tę stronę internetową nie są udostępniane osobom trzecim bez zgody użytkownika. Wyjątkami są sytuacje:

• opisane w polityce prywatności i plików cookies (czyli dotyczące wykorzystania danych pobieranych automatycznie przez pliki cookies),
• wynikające z przepisów prawa (czyli w sytuacji, gdy uprawnione do tego organy zgłoszą takie żądanie).

3.1. W tym serwisie w sposób automatyczny (za pośrednictwem plików cookies i logów serwera) są pozyskiwane m.in. następujące informacje o użytkownikach i ich zachowaniu:

• informacje o ścieżce nawigacji i czasie pozostawania w serwisie,
• informacje o stronie www, z której użytkownik wszedł na serwis,
• adres IP, dane urządzenia, przeglądarki i systemu operacyjnego.

4.1. Ten serwis korzysta z plików cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i pobierane na urządzenia końcowe przeznaczone do korzystania z Internetu. Informacje zawarte w tych plikach pozwalają na odczytanie danych w nich zawartych jedynie przez stronę, która je utworzyła. Tym samym strona internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika. Pliki cookies zawierają jedynie bardzo krótkie informacje tekstowe, nie mogą więc być programami komputerowymi (np. wirusami). Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Co ważne, pliki cookies nie mogą gromadzić żadnych danych użytkowników, jeśli dane te nie zostaną wpisane przez stronę internetową.

4.2. Ten serwis korzysta z Google Analytics, czyli narzędzia firmy Google LLC i Google Ireland Limited używającego plików cookies do analizy stron internetowych. Informacje z tych plików cookies są przekazywane firmie Google i przechowywane przez nią. Firma Google wykorzystuje te dane do analizy korzystania przez użytkownika z serwisu, do prezentowania danych właścicielowi i administratorowi serwisu, a także do świadczenia innych usług związanych z ruchem na stronach internetowych oraz korzystaniem z Internetu. Google może przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google. Google nie łączy adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Zablokowanie pobierania danych przez Google Analytics jest możliwe dzięki wykorzystaniu narzędzia dostępnego na stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

4.3. Ten serwis korzysta również z plików cookies podmiotów trzecich, które są niezbędne do prawidłowego działania serwisu oraz narzędzi łączących go z zewnętrznymi rozwiązaniami i systemami, np. mediami społecznościowymi, sieciami reklamowymi, narzędziami służącymi do analizy.

4.4. Korzystając z tego serwisu bez zablokowania plików cookies, użytkownik zgadza się na przetwarzanie danych przez wymienione w tej polityce podmioty, w opisany w tej polityce sposób oraz w określonych w tej polityce celach.

4.5. Czynności związane z przechowywaniem i wysyłaniem plików cookies są obsługiwane przez przeglądarki internetowe i są niewidoczne dla użytkownika końcowego. Obecnie wszystkie przeglądarki internetowe pozwalają na kontrolę plików cookies, co oznacza możliwość ich usuwania oraz określania, które strony mają uprawnienia do korzystania z nich na urządzeniu końcowym przeznaczonym do korzystania z Internetu. Wyłączenie obsługi plików cookies w przeglądarce może zmniejszyć wygodę korzystania z serwisów oraz wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej. Większość używanych przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookies.

4.6. Pliki cookies mogą zostać usunięte oraz zablokowane w ustawieniach przeglądarki internetowej (zgodnie z dokumentacją dla danej przeglądarki i konkretnej jej wersji). Jednak serwis może nie działać poprawnie (a w skrajnych przypadkach może nie działać wcale), gdy stosowanie plików cookies zostanie ograniczone.

4.7. Użytkownik może zrezygnować z plików cookies firmy Google na stronie: https://adssettings.google.com/authenticated, a z plików cookies innych firm na stronie: https://optout.networkadvertising.org.

5.1. Dane gromadzone w tym serwisie mogą być wykorzystywane m.in. do:

• dostosowania zawartości serwisu do indywidualnych preferencji i potrzeb użytkowników, w szczególności pozwalają odpowiednio wyświetlić strony serwisu,
• tworzenia statystyk, dzięki którym jest możliwe zrozumienie preferencji i sposobu korzystania z serwisu przez użytkowników, a przez to usprawnianie serwisu, ulepszenie jego zawartości i zapewnienie jego bezproblemowego działania,
• stworzenia ogólnego profilu użytkownika (np. lokalizacja, ogólne dane demograficzne, zainteresowania, zachowanie w serwisie, przy użyciu m.in. tagów remarketingowych i tagów konwersji), co umożliwia m.in. działania remarketingowe oraz prezentowanie w serwisie, w sieci Google, w innych sieciach reklamowych oraz w innych serwisach treści oraz reklam dostosowanych indywidualnie do danego użytkownika na podstawie takiego ogólnego profilu.