Trening funkcjonalny (inaczej: funkcjonalny trening medyczny) stanowi uzupełnienie rehabilitacji realizowanej w formie kinezyterapii, fizykoterapii i masażu leczniczego.

Trening ten polega na wykonywaniu ćwiczeń fizycznych pomagających płynnie przejść od stanu chorobowego do aktywności fizycznej. Przywraca, utrzymuje i zwiększa sprawność ruchową, przez co przyczynia się do poprawy funkcjonowania pacjenta w codziennych sytuacjach, a często również umożliwia rozpoczęcie lub powrót do treningów sportowych po chorobie.

Trening funkcjonalny to wiele różnych ćwiczeń indywidualnie dopasowanych do potrzeb i dolegliwości pacjenta. Ich wspólną cechą jest to, że imitują zwykłe czynności życiowe, np. podnoszenie zakupów, siadanie i wstawanie z krzesła czy sięganie po produkty na wysoko usytuowanych półkach sklepowych.

Trening tego rodzaju obejmuje ćwiczenia wszystkich mięśni, w tym mięśni głębokich (np. brzuch, przepona). Niektóre ćwiczenia są wykonywane bez użycia żadnych przyrządów, ale część z nich wymaga zastosowania np. taśm TRX, poduszki sensomotorycznej czy piłki gimnastycznej.

Z myślą o poprawie kondycji naszych pacjentów, do oferty poradni rehabilitacyjnej „Skuteczna Fizjoterapia, Dr Wałach” włączyliśmy profesjonalny medyczny trening funkcjonalny. Naszym celem jest odbudowanie prawidłowych wzorców ruchowych poprzez wzmacnianie mięśni, kształtowanie postawy i naukę właściwego wykonywania ruchów.

By osiągnąć zakładane efekty w najmniej uciążliwy dla pacjenta sposób, nasi fizjoterapeuci zaczynają ćwiczenia od stosunkowo łatwych zadań i stopniowo zwiększają ich trudność, intensywność i dynamikę.

W naszej pracy z pacjentem zawsze pamiętamy o tym, że medyczny trening funkcjonalny musi cechować użyteczność. Dlatego stawiamy nie tylko na wspólne działanie w czasie gimnastyki, ale także na edukację. Uczymy pacjentów, jak powinni prawidłowo wykonywać poszczególne ruchy i ćwiczenia. Dzięki temu uzyskują możliwość samodzielnego kontynuowania terapii – zarówno w czasie procesu terapeutycznego, jak i po jego zakończeniu.