Nerwowo-mięśniowe torowanie ruchu (PNF) – a właściwie proprioceptywne nerwowo-mięśniowe torowanie ruchu – to metoda fizjoterapii mająca na celu odtworzenie prawidłowych wzorców ruchowych. W trakcie terapii pacjenci m.in. uczą się, jak należy chodzić, siadać, leżeć, pracować przy komputerze czy podnosić ciężkie przedmioty.

Terapia PNF jest zawsze dostosowywana do indywidualnego stanu zdrowia każdego pacjenta. Odpowiada na jego specyficzne potrzeby i jest wzorowana na jego naturalnych ruchach. Przygotowuje go do samodzielnego wykonywania czynności, które sprawiały dotychczas trudność lub ból.

Charakterystyczną cechą podejścia PNF jest wykorzystanie do terapii mocnych stron organizmu pacjenta oraz przedmiotów codziennego użytku, takich jak krzesło czy łóżko.

Rehabilitanci z poradni „Skuteczna Fizjoterapia, Dr Wałach” realizują nerwowo-mięśniowe torowanie ruchu (PNF) przy wykorzystaniu różnorodnych technik stabilizacji postawy, koordynacji ruchu, rozluźniania mięśni i zmniejszania bólu. Stosując instruktaż, przygotowują pacjentów do samodzielnego wykonywania aktywności fizycznej oraz codziennych czynności po zakończeniu leczenia i fizjoterapii.

Nerwowo-mięśniowe torowanie ruchu – przebieg terapii i jej działanie

Kluczowym elementem procesu PNF jest badanie i diagnoza. Fizjoterapeuta zapoznaje się z dolegliwościami zgłaszanymi przez pacjenta, poszukuje przyczyn zmian chorobowych, a także identyfikuje jego mocne sfery ruchowe (silne mięśnie, stawy o najszerszym zakresie ruchomości).

Zgodnie z zasadami nerwowo-mięśniowego torowania ruchu, obszary słabsze są wzmacniane dzięki wykorzystaniu siły tych najbardziej sprawnych. Wymaga to bardzo dobrego rozeznania rehabilitanta w dziedzinie m.in. anatomii i fizjologii. Ale do osiągnięcia sukcesu niezbędne jest także zaangażowanie pacjenta – regularne wykonywanie opracowanych dla niego ćwiczeń oraz stosowanie się do innych zaleceń fizjoterapeuty.

Nerwowo-mięśniowe torowanie ruchu (PNF) jest metodą, która:

  • aktywuje większość mięśni z wzmacnianego łańcucha mięśniowego,
  • zwiększa kontrolę motoryczną ciała, czyli zarówno stabilność, jak i mobilność,
  • może być zastosowana przy każdym nasileniu dysfunkcji – od nieznacznych ograniczeń ruchowych do stanów wegetatywnych,
  • opiera się na edukacji pacjenta, przez co przyczynia się do zwiększenia jego samodzielności po zakończeniu terapii,
  • w bezpieczny i bezbolesny sposób prowadzi do odzyskania sprawności ruchowej dzięki dokładnej analizie problemu i działaniom ukierunkowanym na konkretne efekty.

Nerwowo-mięśniowe torowanie ruchu – zastosowanie w medycynie i fizjoterapii

Nerwowo-mięśniowe torowanie ruchu (PNF) jest metodą powszechnie wykorzystywaną w obszarach takich jak:

  • korygowanie wad postawy i skolioz,
  • leczenie schorzeń o podłożu ortopedycznym,
  • terapia w chorobach nerwowo-mięśniowych.