Terapia manualna w modelu holistycznym

Współczesne metody terapii tkanek miękkich

Nerwowo-mięśniowe torowanie ruchu (PNF)

Terapia manualna wg Mulligana

Medyczny trening terapeutyczny

Metoda Ackermanna

Kinesiology Taping