Open/Close Menu Skuteczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, Kraków, Krowodrza
Rehabilitacja, fizjoterapia, fizykoterapia

Określenia „rehabilitacja”, „fizjoterapia” i „fizykoterapia” bardzo często są używane zamiennie. A tymczasem wcale nie są to synonimy. Każda z tych trzech metod ma ten sam cel – poprawę funkcjonowania pacjenta, a przez to zwiększenie jego satysfakcji z życia. Lecz na każdą z nich składają się inne działania oraz techniki.

Rehabilitacja

Rehabilitacja to najszersze z wymienionych pojęć. Jest całościowym procesem leczenia chorób narządu ruchu. Jej nadrzędnym celem jest poprawa jakości życia pacjenta w każdym aspekcie jego funkcjonowania w codziennym życiu. Dlatego do stosowanych tu technik należą zarówno te odnoszące się do aktywności ruchowej (czyli fizjoterapia), jak i kondycji psychicznej pacjenta (np. psychoterapia).

Fizjoterapia

Fizjoterapia to inaczej rehabilitacja ruchowa lub rehabilitacja fizyczna. Jest częścią bardziej kompleksowego postępowania medycznego, czyli rehabilitacji. Fizjoterapia jest realizowana po to, by przywracać i utrzymywać sprawność fizyczną. Wykorzystuje zróżnicowane metody terapeutyczne, takie jak fizykoterapia, kinezyterapia, masaż leczniczy oraz trening funkcjonalny. Więcej o fizjoterapii>

Fizykoterapia

Fizykoterapia to najwęższe z pojęć. Jest zestawem technik stosowanych w fizjoterapii, które bazują na fizycznych bodźcach oddziałujących na organizm, np. prąd, ultradźwięki, pole magnetyczne, laser i temperatura. Do zabiegów fizykalnych należą między innymi laseroterapia, magnetoterapia, elektroterapia, krioterapia czy światłoterapia. Więcej o fizykoterapii >

Strona wykonana przez Monsta.Online