Open/Close Menu Skuteczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, Kraków, Krowodrza
Fizjoterapia pediatryczna - Poradnia rehabilitacyjna - Skuteczna Fizjoterapia, Skuteczna Rehabilitacja, Kraków, Krowodrza

Fizjoterapia pediatryczna to inaczej fizjoterapia dzieci w wieku rozwojowym. Działania terapeutyczne są podejmowane przez profesjonalnych fizjoterapeutów wspólnie z dziećmi i ich rodzicami. Mają na celu przywrócenie i utrzymanie sprawności ruchowej u dzieci oraz przygotowanie ich do prowadzenia zdrowego życia. Cała uwaga skupia się więc na tym, by stworzyć dziecku możliwości i warunki do normalnego, zdrowego rozwoju.

Zastosowanie fizjoterapii pediatrycznej

Fizjoterapia jest stosowana w dziecięcej neurologii, ortopedii, kardiologii, pulmonologii itd. Jest kompleksowym postępowaniem medycznym, polecanym w czasie rehabilitacji dzieci:

 • przedwcześnie urodzonych,
 • z wadami lub chorobami genetycznymi,
 • z wadami lub chorobami, które powstają w wyniku patologii ciąży lub porodu,
 • ze schorzeniami neurologicznymi (m.in. mózgowe porażenie dziecięce, rozszczep kręgosłupa, choroby nerwowo-mięśniowe, stany po uszkodzeniach ośrodkowego układu nerwowego),
 • ze schorzeniami ortopedycznymi (m.in. wady postawy, zaburzenia budowy, stany po urazach kostno-stawowych),
 • z chorobami układu oddechowego (m.in. astma oskrzelowa, mukowiscydoza),
 • z chorobami reumatycznymi wieku rozwojowego (m.in. młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów),
 • z dysfunkcją integracji sensorycznej,
 • z niepełnosprawnością intelektualną.

Filozofia stojąca u podstaw fizjoterapii pediatrycznej

Fizjoterapia pediatryczna jest ważną częścią szerzej zakrojonych działań – rehabilitacji pediatrycznej. Fizjoterapia skupia się na fizycznym rozwoju dziecka, a pozostałe metody i techniki rehabilitacyjne są stosowane w celu stymulowania właściwego rozwoju społecznego i psychicznego. U podstaw wszystkich tych działań leży szereg ważnych założeń:

 • W czasie terapii zarówno dziecko, jak i jego rodzice są równoprawnymi partnerami rehabilitanta.
 • Praca ma charakter zespołowy – z dzieckiem i jego rodzicami współpracuje zespół specjalistów, w tym najczęściej: lekarz, fizjoterapeuta, pedagog, logopeda i psycholog.
 • Terapia oraz jej cele muszą być zaakceptowane przez terapeutę, dziecko i rodzica.
 • Cel terapii musi być funkcjonalny (czyli użyteczny i praktyczny), a także musi spełniać założenia podejścia SMART (czyli Specific – konkretny, Measurable – mierzalny, Attainable – osiągalny, Relevant – odpowiednio dobrany, Timely – określony w czasie).
 • Podejmowane w trakcie terapii działania muszą pozytywnie przekładać się na codzienne życie dziecka, czyli realnie usprawniać jego funkcjonowanie.
 • Stymulacja dziecka powinna być wielozmysłowa.
 • Terapia musi być dostosowana do wieku i etapu rozwoju psychoruchowego dziecka.
 • Podczas terapii dziecko musi być cały czas motywowane do rozwoju przy wykorzystaniu bodźców pozytywnych.

Metody stosowane w fizjoterapii pediatrycznej

Podstawową metodą w rehabilitacji pediatrycznej jest kinezyterapia, czyli leczenie ruchem. Są to np. masaż Shantala czy metody neurorozwojowe typu Bobath. Zalecana jest również terapia zajęciowa, która – dzięki zajęciom manualnym, grom i zabawom – uatrakcyjnia ćwiczenia gimnastyczne. A gdy zaburzeniom rozwoju motorycznego towarzyszą problemy z rozwojem umysłowym, wtedy wykorzystuje się metody psychopedagogiczne.

Ważnym elementem rehabilitacji w wypadku dzieci jest przełożenie zajęć z fizjoterapeutą na codzienne życie. Dlatego dużo uwagi poświęca się edukacji rodziców oraz opiekunów. Dzieci natomiast uczy się, w jaki sposób mogą wykonywać określone ruchy bez bólu i dyskomfortu.

Masaż Shantala

Dotyk jest pierwszą formą komunikacji między dzieckiem a osobą dorosłą. Jest to naturalne działanie każdego rodzica, ale wykwalifikowany instruktor może rodziców nauczyć, jak lepiej i / lub szerzej wykorzystywać wszystkie dostępne możliwości.

Masaż Shantala jest metodą stosowaną w masażu niemowląt oraz małych dzieci. Drobne dziecięce ciało wymaga delikatnego dotyku i specjalnej techniki. A dzięki odpowiednim ruchom można osiągnąć kilka celów:

 • korzyści dla dziecka: uregulowanie snu, uspokojenie, wyciszenie, poprawa trawienia, zapobieganie kolkom, wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa,
 • korzyści dla rodzica: uspokojenie, poprawa umiejętności opieki nad dzieckiem, wzmocnienie więzi z dzieckiem, lepsze zrozumienie komunikatów wysyłanych przez dziecięce ciało.

Masażu Shantala można nauczyć się w czasie warsztatów grupowych lub indywidualnych. Gdy instruktor demonstruje masaż na lalce, rodzice powtarzają i ćwiczą te same ruchy z własnym dzieckiem. Masaż obejmuje klatkę piersiową, brzuszek, rączki, nóżki, plecki oraz twarz dziecka. Składają się na niego również ruchy o charakterze gimnastyki.

Metoda NDT-Bobath

NDT-Bobath to neurorozwojowa metoda leczenia, której celem jest usprawnianie niemowląt i dzieci z zaburzonym rozwojem ruchowym. Na całym świecie jest uznawana za kluczową metodę fizjoterapii pediatrycznej w stosunku do dzieci cierpiących na mózgowe porażenie dziecięce.

Fizjoterapeuta wykorzystujący metodę NDT-Bobath rozpoczyna zajęcia od analizy możliwości i problemów małego pacjenta. Na podstawie rozpoznania opracowuje plan działań terapeutycznych, które obejmują właściwe w danej sytuacji techniki stymulacji oraz wspomagania rozwoju dziecka.

Stosowanie tej metody nie koliduje z naturalnym rytmem dnia dziecka oraz nie ingeruje w naturalne relacje między dzieckiem a rodzicem. Wszystkie zalecane przez terapeutę techniki mogą być włączane w zabiegi pielęgnacyjne oraz codzienną opiekę nad dzieckiem. A jeśli są regularnie i poprawnie wykonywane, prowadzą do:

 • zmniejszenia napięcia mięśni u dziecka,
 • uzyskania i utrzymania pełnej ruchomości w stawach,
 • poprawienia postawy ciała i koordynacji ruchowej dziecka,
 • wykonywania przez dziecko ruchów jak najbardziej zbliżonych do prawidłowych.

Skuteczna fizjoterapia pediatryczna

W poradni rehabilitacyjnej „Skuteczna Fizjoterapia, Dr Wałach” od wielu lat zajmujemy się fizjoterapią dzieci. Współpracujemy z certyfikowanymi, doświadczonymi terapeutami, którzy pracują w bezpiecznych i komfortowych warunkach.

Prowadzimy rehabilitację pediatryczną, masaże lecznicze dla dzieci i niemowląt, a także zajęcia instruktażowe.

Udzielamy wsparcia rodzicom i opiekunom, którzy obserwują, że ich pociechy:

 • nie rozwijają się w tempie odpowiednim do swojego wieku,
 • mają asymetrię, np. patrzą w jedną stronę lub bawią się jedną rączką,
 • cierpią z powodu zaburzeń w obszarze narządu ruchu,
 • nie przyjmują pozycji ciała wskazujących na rozwój, np. podnoszenie główki, siadanie.

Zapraszamy do kontaktu!

+48 602 634 534 | +48 12 423 02 38

Strona wykonana przez Monsta.Online